O konferencji

 

CALL FOR PAPERS

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w dziewiątej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 listopada 2016 roku, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja ma charakter cykliczny i międzynarodowy, a do udziału w niej zapraszani są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii i prawa. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Formularz rejestracyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji (w tym wysokość opłaty rejestracyjnej) dostępne są na stronie, w zakłądce REJESTRACJA. Rejestracja uczestników zostanie zamknięta w dniu 9 listopada 2016 lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc.

ZASADY NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW

Zapraszamy osoby pragnące wystąpić z referatem lub zaprezentować plakat podczas konferencji do nadsyłania abstraktów (do 1500 znaków). Czas wystąpienia wynosi 20 minut (razem z dyskusją). Abstrakty należy wysyłać w dwóch językach (polskim oraz angielskim), za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce REJESTRACJA. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 25 września 2016 roku. O przyjęciu abstraktu na konferencję (wraz z informacją o zakwalifikowaniu go jako wystąpienie lub plakat) uczestnicy zostaną powiadomieni na początku października października 2016 roku.

PANELE TEMATYCZNE

Tematyka wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień
(szczegółowe opisy sesji tematycznych znajdują się na stronie konferencji, w zakładce PROGRAM):

  • Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
  • Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
  • Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
  • Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminologii oraz kryminalistyce
  • Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej
  • Praca z osobami pozbawionymi wolności
  • Przestępstwa seksualne
  • Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje w ich stosowaniu

Przewidziane są również sesje skierowane w szczególności do studentów, gdzie będą oni mogli prezentować wyniki własnych badań lub też referaty będące przeglądem literatury.

Miejsce

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Św. Łazarza 16

[mapka: http://tinyurl.com/CCPL2013]

AuditoriumMedicum

http://www.cdk.wl.uj.edu.pl/pl_PL/

Patronaty medialne