O konferencji

 

CALL FOR PAPERS

Instytut Psychologii UJ, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ mają przyjemność zaprosić do udziału w dziesiątej, jubileuszowej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (10th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 października 2019 roku. Konferencja ma charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zaproszeni są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii, prawa oraz innych nauk sądowych. Językami konferencji są polski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Formularz rejestracyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji (w tym wysokość opłaty rejestracyjnej) dostępne są na stronie, w zakłądce REJESTRACJA. Rejestracja uczestników zostanie zamknięta w dniu 6 października 2019 lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc.

ZASADY NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW

Zapraszamy osoby pragnące wystąpić z referatem lub zaprezentować plakat podczas konferencji do nadsyłania abstraktów (do 1500 znaków). Czas wystąpienia wynosi 20 minut (razem z dyskusją). Abstrakty należy wysyłać w dwóch językach (polskim oraz angielskim), za pośrednictwem formularza udostępnionego w zakładce REJESTRACJA. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 8 września 2019 roku. Informację o zakwalifikowaniu abstraktu na konferencję (jako wystąpienie lub plakat), uczestnicy otrzymają do 22 września 2019 roku. Zachęcamy również do zgłaszania sympozjów tematycznych. Sympozja powinny liczyć 4 wystąpienia.

PANELE TEMATYCZNE

Tematyka wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień:

 • Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
 • Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
 • Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
 • Kryminalistyczna problematyka zeznań i wyjaśnień
 • Problematyka metod śledczych
 • Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminalistyce
 • Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej
 • Praca z osobami pozbawionymi wolności
 • Przestępstwa seksualne
 • Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje
  w ich stosowaniu

Przewidziana jest również sesja skierowana w szczególności do studentów, gdzie będą oni mogli prezentować wyniki własnych badań lub referaty będące krytycznym przeglądem literatury.

Zapraszamy również na fanpage Konferencji: https://www.facebook.com/CracowConferenceOfPsychologyAndLaw/

 

WARSZTATY

W tegorocznej edycji zapraszamy również do udziału w warsztatach!
Warsztaty odbywają się w Instytucie Psychologii UJ, na ul. Ingardena 6
 

Dr hab. Romuald Polczyk
Instytut Psychologii
Uniwersytet Jagielloński

Warsztat odbędzie się w Instytucie Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, w dniu 25.10.2019, w godzinach 15.00-19.00.


Analiza mediacji i moderacji


Analizy mediacji i moderacji są jednymi z ważniejszych metod we współczesnej psychologii. Analiza mediacji dotyczy pytania o to, czy wpływ pewnego predyktora na zmienną zależną dokonuje się poprzez pewną inną zmienną, zwaną zmienną pośredniczącą. Na przykład, związek stresu z odczuwanym lękiem może polegać na tym, że stres powoduje poczucie braku kontroli, które z kolei powoduje lęk. Z kolei analiza moderacji to pytanie o to, czy związek dwóch zmiennych jest różny w zależności od wartości, jaką przyjmuje jakaś inna zmienna, zwana moderatorem. Na przykład, wpływ stresu na lęk może zależeć od postrzeganego wsparcia społecznego: u osób, które mają dobre wsparcie społeczne, stres może powodować lęk w niewielkim stopniu, natomiast wśród osób nie odczuwających żadnego wsparcia, stres może powodować silny lęk.
Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe założenia teoretyczne analizy mediacji i moderacji, oraz opanują stosowanie tych technik w praktyce, za pomocą darmowego oprogramowania.
 

Dr Joanna Ulatowska
Instytut Psychologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Warsztat odbędzie się w Instytucie Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, w dniu 25.10.2019, w godzinach 15.00-19.00.


Pośrednia metoda wykrywania kłamstwa: szansa na skuteczną ocenę szczerości czy technika bez możliwości aplikacji? Warsztat metodologiczny.


Skuteczna ocena szczerości jest niezbędna w wielu dziedzinach życia. Jednocześnie, badania jednoznacznie pokazują, że trafność wykrywania kłamstwa niewspomaganego dodatkowymi narzędziami rzadko przekracza poziom zgadywania. Dlatego naukowcy i praktycy od lat próbują opracować niezawodną technikę wykrywania kłamstwa. Jedną z obiecujących metod oceny szczerości jest tzw. pośrednia metoda wykrywania kłamstwa. W metodzie tej zamiast prosić o bezpośrednią decyzję czy dana osoba kłamie, czy mówi prawdę, wykrywający ocenia inne cechy podejrzewanej osoby lub procesy poznawcze i emocjonalne, których doświadcza podczas obserwacji. Okazuje się, że dzięki takim pośrednim sądom często jesteśmy w stanie trafniej rozróżnić kłamców i mówiących prawdę niż na podstawie bezpośrednich decyzji o szczerości. Mimo, że pośrednia metoda oceny szczerości znana jest już od lat 70. XX w., teoretyczne podstawy jej skuteczności nie są nadal jednoznacznie wyjaśnione. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję do szczegółowego zapoznania się z tą metodą, wypróbowania jej w praktyce, poznania metody analizy danych, a przede wszystkim do pracy nad pomysłami badawczymi, które mogą wyjaśnić wątpliwości teoretyczne oraz te, dotyczące praktycznego stosowania pośredniej metody oceny szczerości

 

Jakub Kret i Andrzej Doniec

Warsztat odbędzie się w Instytucie Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, w dniu 25.10.2019, w godzinach 18.30-20.30.


„Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana”


„Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana”. A może nie zabija, tylko sam się zabił? Może nie się zabił, a poślizgnął i nabił na nóż? Na te i inne pytania odpowiedź dać mogą prawidłowo przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie, podczas którego będzie można zapoznać się z różnymi aspektami dokonywania oględzin. Zajęcia przeprowadzone zostaną w formie warsztatów. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy samodzielnie będą mogli zabezpieczyć ślady ujawnione na miejscu zdarzenia, które następnie posłużyć mogą do badań w ramach ekspertyz sądowych z rozmaitych dziedzin nauki, dokonywanych na potrzeby wymiary sprawiedliwości. Parafrazując znany cytat, nie obiecamy, że warsztaty ociekać będą krwią i potem, ale i tak powinno być ciekawie. Zajęcia poprowadzone zostaną przez pracownika Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie oraz aplikanta prokuratorskiego.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33

1024px-Jagiellonian_University_Auditorium_Maximum_(east_elevation)_and_oak_„Franciszek”,_33_Krupnicza_street,Krakow,Poland

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: https://konferencje.uj.edu.pl/obiekty-konferencyjne/auditorium-maximum

Patronaty