Goście

 

Profesor David Canter jest znany przede wszystkim jako pionier profilowania psychologicznego przestępców w Wielkiej Brytanii. Profilowanie powstało podczas jego pracy w dziedzinie psychologii środowiskowej, gdy prowadził badania m.in. nad zachowaniem ludzi w sytuacjach kryzysowych. Od początków jego współpracy z Policją w 1985 asystował przy ponad 150 śledztwach i dostarczył fachowych dowodów w wielu sprawach, wzywany zarówno przez obronę, jak i oskarżenie, a także wnosząc wkład w dochodzenia rządowe. Jego przekonanie, że jakikolwiek wkład w śledztwa i procesy sądowe musi mieć empiryczne, naukowe podstawy doprowadziło do stworzenia dyscypliny zwanej Psychologią Śledczą.

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat utworzył nową dziedzinę nauki, dając zalążek psychologii kryminalnej i przedstawił sposoby, w jakie może ona przyczynić się do gromadzenia informacji niezbędnych w śledztwach sądowych. Narodziny tej nowej dziedziny są opisane w jego nagradzanej i popularnej książce Criminal Shadows, oraz nieco nowszej – Mapping Murder.  Szczegółowe informacje na temat profilowania można natomiast znaleźć w powszechnie znanym podręczniku Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Behaviour. Jego najnowsza książka nosi tytuł Criminal Psychology.

 

Becky Milne jest profesorem psychologii sądowej w Institute of Criminal Justice Studies na Uniwersytecie w Portsmouth. Od ponad 20 lat prowadzi badania w dziedzinie skuteczności policyjnych śledztw oraz metod przesłuchań. We współpracy z praktykami zaprojektowała nowe procedury policyjne w dziedzinie prowadzenia przesłuchań świadków, ofiar i podejrzanych, a także źródeł pozyskiwania informacji. Regularnie współpracuje z brytyjskimi służbami mundurowymi w zakresie szkolenia funkcjonariuszy.

Profesor Milne pełni również funkcję dyrektora w Centre of Forensic Interviewing, wydającego dokumenty uznawane jako wyznacznik tzw. złotych standardów w dziedzinie łączenia badan naukowych z pracą śk. Jest także członkiem organizacji takich jak National Police Chiefs Council (NPCC, UK), Investigative Interviewing Strategic Steering Group, CREST. Profesor Milne współuczestniczyła w redakcji Achieving Best Evidence dla National Guidelines for Interviewing Vulnerable Groups. Jest również laureatem nagrody Tom Williamsona za dokonania w dziedzinie przesłuchań przyznanej jej przez NPCC w 2009.

 

Marko Jelicic jest profesorem neuropsychologii i prawa na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Studiował psychologię na Uniwersytecie w Amsterdamie i uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Przed przyjazdem do Maastricht pracował w Glasgow, Toronto, Groningen i Amsterdamie.

Jelicic publikował prace na temat oceny objawów neurologicznych w kontekście możliwej ich symulacji/agrawacji, wpływie stresu na mózg, roli uszkodzeń mózgu w pamięci naocznych świadków, podejrzanych z chorobami mózgu i kilku innych tematach. Regularnie dzieli się swoją ekspercką wiedzą z sądami karnymi w Holandii.

 

Patronaty