Goście

 

Profesor Pekka Santtila jest dziekanem Wydziału Sztuki, Psychologii i Teologii (the Faculty of Arts, Psychology and Theology) na Uniwersytecie Åbo w Finlandii (Åbo Akademi University) oraz profesorem Psychologii Stosowanej. Posiada ponadto tytuł profesora na Uniwersytecie w Turku (University of Turku) na kierunku Psychologia Sądowa i Śledcza. Profesor Santtila występował w roli biegłego sądowego w wielu procesach sądowych oraz aktywnie pomagał fińskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości stworzyć kurs z zakresu psychologii sądowej dla sędziów oraz prokuratorów, który w swej tematyce koncentruje się w szczególności na ocenie biegłych sądowych. Profesor Santtila jest doświadczonym badaczem w obszarze psychologii sądowej (np. w obszarze profilowania geograficznego), a swe artykuły naukowe publikuje w wielu recenzowanych czasopismach.

Badania empiryczne profesora Santtila koncentrują się głównie na: tworzeniu powiązań pomiędzy różnego rodzaju przestępstwami, wpływie czynników genetycznych oraz środowiskowych na zachowania agresywne (w tym na agresję o podłożu seksualnym), uwarunkowaniach zmienności ludzkich zachowań seksualnych.

 

image-20160201-32240-16x36cqDr Tammi Walker jest przewodniczącą Forensic Academy na Wydziale Medycznym oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu w Manchester, gdzie pełni również rolę dyrektora programowego ds. studiów magisterskich w Advanced Practice in Forensic Mental Health (studia podyplomowe oferujące edukację praktyczną w zakresie nauk sądowych oraz zdrowia psychicznego). Ponadto, dr Walker jest członkinią British Psychological Society (Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne).

Dr Walker jest członkinią komitetu konsultacyjnego w Suicide Prevention in Prisons – projektu powstałego z inicjatywy Centre of Mental Health (Centrum Zdrowia Psychicznego) oraz The Howard League (największej brytyjskiej organizacji zajmującej się reformą karną, która za cel swej działalności przyjęła zwiększenie świadomości społecznej w zakresie autoagresji wśród kobiet oraz młodych ludzi, którzy mają za sobą przeszłość kryminalną). Kluczowym obszarem działalności dr Walker jest zwalczanie negatywnych konotacji wiązanych z zachowaniem autoagresywnym. Poza zainteresowaniem samymi aktami autoagresywnymi w obszarze systemu sądownictwa, zajmuje się organizacją praktycznych szkoleń dla nauczycieli, którzy mają w szkole kontakt z młodzieżą dokonującą samookaleczeń. Poza opisaną działalnością, dr Walker jest również członkinią Practitioner and Stakeholder Group (NOMS) w Independent Advisory Panel (IAP) on Deaths in Custody (panel konsultacyjny ds. zgonów w aresztach śledczych). Ponadto, jest członkinią zespołu kierowniczego Counselling in Prisons Network (sieci poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego w zakładach karnych).

Badania empiryczne dr Walker koncentrują się na: oddziaływaniach interwencyjnych skoncentrowanych na kobietach, które mają za sobą przeszłość kryminalną i dokonują samookaleczeń, aktach autoagresji oraz samobójstwach dokonywanych przez osadzonych
w zakładach karnych, promocji odporności psychicznej pośród osób mających kontakt
z osobami dokonującymi samookaleczeń, młodzieży autoagresywnej.

 

bladgenDr Nicholas Blagden piastuje stanowisko starszego wykładowcy w dziedzinie Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Trent w Nottingham. Jest ponadto biegłym psychologiem sądowym i pracuje oraz prowadzi badania naukowe na gruncie systemu sprawiedliwości oraz Służby Więziennej od wielu lat. Jako wykładowca prowadzi kursy z zakresu psychologii ogólnej, psychologii sądowej oraz kryminologii dla studentów studiów I i II stopnia. Posiada również doświadczenie w szkoleniu funkcjonariuszy policji. Dr Blagden jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przedstawicielem znajdującego się w jego strukturach Zakładu Psychologii Sądowej. Ponadto, dr Blagden jest członkiem zespołu badawczego zajmującego się projektowaniem badań naukowych dotyczących kary pozbawienia wolności, zjawiska przestępczości, w tym przestępstw seksualnych oraz zachowań autoagresywnych (Sexual Offences, Crime and Misconduct Research Unit). Zainteresowania naukowe dr Blagdena obejmują:

  • Przestępstwa o charakterze seksualnym
  • Proces terapii sprawców przestępstw seksualnych
  • Etiologię dewiacyjnych zainteresowań seksualnych
  • Zjawisko zaniechania przestępczości
  • Tożsamość sprawców przestępstw

Patronaty medialne