Kontakt

 

W sprawach dotyczących rejestracji, płatności, faktur, prosimy kontaktować się z Sekcją Organizacji Konferencji:

Uniwersytet Jagielloński
Dział Promocji i Informacji
Sekcja Organizacji Konferencji

ul. Michałowskiego 9/3,
31-126 Kraków

telefon: +48 12 663 23 60
e-mail: konferencje@uj.edu.pl
http://www.konferencje.uj.edu.pl/

Faktury
telefon: +48 12 663 23 54 lub 56
faks: +48 12 663 23 61

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym IX Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, pod adresem e-mail: psychologiasadowa@gmail.com

Patronaty medialne