Kontakt

 
Komitet Naukowy:
Profesor Józef Krzysztof Gierowski
Professor Graham Towl
dr hab. Malwina Szpitalak
dr Alicja Czerederecka
mgr Ewa Wach
dr Maciej Bocheński
dr Dariusz Wilk
dr Karolina Dukała
dr Filip Szumski

Komitet Organizacyjny:
Joanna Biegańska-Banaś
Paweł Doliński
Karolina Dukała
Aleksandra Gwiżdż
Katarzyna Jamróz-Dolińska
Krzysztof Kasparek
Magdalena Kękuś
Martyna Midak
Patrycja Niemiec
Matylda Wielgus
Krzysztof Waniak

W sprawach dotyczących rejestracji, płatności, faktur, prosimy kontaktować się z Sekcją Organizacji Konferencji:

Uniwersytet Jagielloński
Dział Promocji i Informacji
Sekcja Organizacji Konferencji

ul. Michałowskiego 9/3,
31-126 Kraków

telefon: +48 12 663 23 60
e-mail: konferencje@uj.edu.pl
http://www.konferencje.uj.edu.pl/

Faktury
telefon: +48 12 663 23 54 lub 56
faks: +48 12 663 23 61

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym X Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, pod adresem e-mail: psychologiasadowa@gmail.com

 

Adresy stron na facebooku:
Facebook Konferencji: https://www.facebook.com/CracowConferenceOfPsychologyAndLaw/
Facebook Sekcji Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ: https://www.facebook.com/psychologiasadowa.sps.uj/
Facebook Koła Naukowego Kryminalistyki UJ: https://www.facebook.com/KNKryminalistykiUJ/

Patronaty