Poprzednie edycje

 

Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej (Cracow Conference of Psychology and Law) jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku prawa, psychologii oraz psychiatrii. Do udziału corocznie zapraszani są wybitni polscy oraz zagraniczni specjaliści zajmujący się wspomnianą powyżej tematyką.

Już od swojej pierwszej edycji Konferencja ma na celu stworzenie płaszczyzny porozumienia pomiędzy praktykami a naukowcami, zajmującymi się wszelakiego rodzaju zagadnieniami, znajdującymi się na styku prawa, psychologii i psychiatrii.

Ważnym założeniem jest również popularyzacja wiedzy oraz promocja praktyk badawczych w dziedzinie psychologii sądowej wśród szerszego grona odbiorców. Organizatorzy starają się także zachęcić studentów wyżej wspomnianych dziedzin do podnoszenia własnych kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie nauk sądowych poprzez czynne zaangażowanie w zdobywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych (podczas tegorocznej edycji CCPL uruchomiony zostanie specjalny panel, podczas którego studenci będą mogli wygłaszać własne referaty).

Ponadto, Krakowska Konferencji Psychologii Sądowej stawia sobie za cel podkreślenie praktycznego charakteru psychologii sądowej jako nauki. Dlatego też na każdą z edycji CCPL zapraszani są nie tylko przedstawiciele świata akademickiego, ale również praktycy, tacy jak biegli sądowi, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości czy pracownicy Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych.

W trakcie organizacji Konferencji kładziemy także nacisk na ugruntowanie jej naukowego charakteru. W trakcie selekcji referatów zgłaszanych zarówno do obecnej, jak i poprzednich edycji CCPL, pierwszeństwo przysługuje abstraktom tych autorów, którzy przeprowadzili własne badania.

Dotychczas zorganizowanych zostało osiem edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, z których pierwsza – zatytułowana „Między psychologią a prawem”, odbyła się w maju 2008 roku. Wówczas swoimi wystąpieniami zaszczycili słuchaczy m.in. prof. dr hab. J. K. Gierowski (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr hab. J. Wójcikiewicz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr M. Szaszkiewicz (Instytut Ekspertyz Sądowych).

Rok później, w trakcie drugiej edycji pod hasłem „Przestępstwa seksualne”, wykłady gościnne wygłosili m.in. przedstawicie Wojewódzkiej Komendy Policji w Małopolsce, dr M. Bielski (Wydział Prawa i Aadministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), mgr E. Wach (Instytut Ekspertyz Sądowych) oraz mgr W. Sroka (Zakład Karny w Rzeszowie).

Trzecia odsłona KKPS, o tytule „Wokół świadka”, była pierwszą edycją konferencji, która uzyskała rangę międzynarodowej. Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej stała się wówczas rozpoznawalna jako Cracow Conference of Psychology and Law. Swoim udziałem zaś uświetnili ją m.in. prof. R. Bull (University of Leicester) prof. G. Köhnken (Christian Albrechts Universität zu Kiel), a także prof. dr hab. M Jagodzińska (Uniwersytet Warszawski), mgr T. Jaśkiewicz-Obydzińska (Instytut Ekspertyz Sądowych) oraz mgr Magdalena Zawadzka (Fundacja Dzieci Niczyje).

Czwarta edycja KKPS/CCPL, zatytułowana „Diagnosis and assessment”, goszcząc międzynarodowe sławy w dziedzinie psychologii sądowej, jak prof. D. Cooke (Glasgow Caledonian University), prof. A Memon (Univeristy of London), prof. A. Beech (Univeristy of Birmingham), dr C. Logan (Univeristy of Manchester) oraz dr D. Fisher (St Andrew’s Healthcare Birmingham), umocniła swą pozycję wśród najważniejszych wydarzeń z zakresu nauk sądowych. W trakcie czwartej edycji konferencji, poza tradycyjnymi przemówieniami zaproszonych gości, odbyła się również debata na temat jakości opinii psychologicznych w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednym z efektów, do których przyczyniła się owa dyskusja, była akcja zainicjowana rzez Klub Sceptyków Polskich pod hasłem „Psychologia to nauka, a nie czary”, która odbiła się szerokim echem zarówno w środowisku specjalistów z dziedziny psychologii, jak i w całym społeczeństwie.

Zorganizowana w 2012 roku piąta odsłona KKPS/CCPL odbyła się pod hasłem „Tradycje i innowacje w psychologii sądowej”. Jednymi z jej najbardziej rozpoznawalnych uczestników byli m.in. prof. Siegfried Sporer (Univiersity of Giessen), prof. J. Massip (Univeristy of Salamanca), dr R. Mann (National Offender Management Service) oraz dr Greame Fairchild (Univeristy of Southampton).

Szósta edycja Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej zatytułowana „Kiedy prawnik potrzebuje psychologa” Kiedy psycholog potrzebuje prawnika?” odbyła się w czerwcu 2013 roku. Głównymi zagranicznymi gośćmi zaproszonymi do udziału w konferencji byli prof. A. Bifulco (Kingston Univeristy, London), dr C. Nee (Univeristy of Portsmouth) oraz dr D. Youngs (Univeristy of Huddrsfield).

Kolejna, siódma już edycja KKPS, odbyła się w październiku 2014 roku. Tym razem swymi wystąpieniami zaszczyli słuchaczy m.in. prof. Tod Hogue (University of Lincoln), prof. Lorraine Hope (Univeristy of Portsmouth), dr Nuwan Galappathie (Institute of Psychiatry Kings College in London) oraz prof. Janusz Heizman (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). Podczas siódmej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, dzięki współpracy z Collegium Medicum UJ, po raz pierwszy do udziału zaproszono lekarzy psychiatrów, których praca związana również jest z wymiarem sprawiedliwości.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami z ostatnich edycji konferencji.

Zapraszamy również na fanpage Konferencji: https://www.facebook.com/CracowConferenceOfPsychologyAndLaw/

IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

 

Kraków, 26-27 listopada 2016

Kliknij TUTAJ, aby pobrać program IX Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej w formacie pdf

Zapraszamy Państwa również na nasz kanał w serwisie YouTube.com, gdzie mogą Państwo obejrzeć nagrania wykładów plenarnych zaproszonych gości (zarówno w wersji oryginalnej, jak i tłumaczonej na język polski).

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć nasz kanał na YouTube.com

 

Goście IX KKPS

 
Profesor Pekka Santtila jest dziekanem Wydziału Sztuki, Psychologii i Teologii (the Faculty of Arts, Psychology and Theology) na Uniwersytecie Åbo w Finlandii (Åbo Akademi University) oraz profesorem Psychologii Stosowanej. Posiada ponadto tytuł profesora na Uniwersytecie w Turku (University of Turku) na kierunku Psychologia Sądowa i Śledcza. Profesor Santtila występował w roli biegłego sądowego w wielu procesach sądowych oraz aktywnie pomagał fińskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości stworzyć kurs z zakresu psychologii sądowej dla sędziów oraz prokuratorów, który w swej tematyce koncentruje się w szczególności na ocenie biegłych sądowych. Profesor Santtila jest doświadczonym badaczem w obszarze psychologii sądowej (np. w obszarze profilowania geograficznego), a swe artykuły naukowe publikuje w wielu recenzowanych czasopismach.
Badania empiryczne profesora Santtila koncentrują się głównie na: tworzeniu powiązań pomiędzy różnego rodzaju przestępstwami, wpływie czynników genetycznych oraz środowiskowych na zachowania agresywne (w tym na agresję o podłożu seksualnym), uwarunkowaniach zmienności ludzkich zachowań seksualnych.
 
image-20160201-32240-16x36cqDr Tammi Walker jest przewodniczącą Forensic Academy na Wydziale Medycznym oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu w Manchester, gdzie pełni również rolę dyrektora programowego ds. studiów magisterskich w Advanced Practice in Forensic Mental Health (studia podyplomowe oferujące edukację praktyczną w zakresie nauk sądowych oraz zdrowia psychicznego). Ponadto, dr Walker jest członkinią British Psychological Society (Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne).
Dr Walker jest członkinią komitetu konsultacyjnego w Suicide Prevention in Prisons – projektu powstałego z inicjatywy Centre of Mental Health (Centrum Zdrowia Psychicznego) oraz The Howard League (największej brytyjskiej organizacji zajmującej się reformą karną, która za cel swej działalności przyjęła zwiększenie świadomości społecznej w zakresie autoagresji wśród kobiet oraz młodych ludzi, którzy mają za sobą przeszłość kryminalną). Kluczowym obszarem działalności dr Walker jest zwalczanie negatywnych konotacji wiązanych z zachowaniem autoagresywnym. Poza zainteresowaniem samymi aktami autoagresywnymi w obszarze systemu sądownictwa, zajmuje się organizacją praktycznych szkoleń dla nauczycieli, którzy mają w szkole kontakt z młodzieżą dokonującą samookaleczeń. Poza opisaną działalnością, dr Walker jest również członkinią Practitioner and Stakeholder Group (NOMS) w Independent Advisory Panel (IAP) on Deaths in Custody (panel konsultacyjny ds. zgonów w aresztach śledczych). Ponadto, jest członkinią zespołu kierowniczego Counselling in Prisons Network (sieci poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego w zakładach karnych).
Badania empiryczne dr Walker koncentrują się na: oddziaływaniach interwencyjnych skoncentrowanych na kobietach, które mają za sobą przeszłość kryminalną i dokonują samookaleczeń, aktach autoagresji oraz samobójstwach dokonywanych przez osadzonych
w zakładach karnych, promocji odporności psychicznej pośród osób mających kontakt
z osobami dokonującymi samookaleczeń, młodzieży autoagresywnej.
 
bladgenDr Nicholas Blagden piastuje stanowisko starszego wykładowcy w dziedzinie Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Trent w Nottingham. Jest ponadto biegłym psychologiem sądowym i pracuje oraz prowadzi badania naukowe na gruncie systemu sprawiedliwości oraz Służby Więziennej od wielu lat. Jako wykładowca prowadzi kursy z zakresu psychologii ogólnej, psychologii sądowej oraz kryminologii dla studentów studiów I i II stopnia. Posiada również doświadczenie w szkoleniu funkcjonariuszy policji. Dr Blagden jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przedstawicielem znajdującego się w jego strukturach Zakładu Psychologii Sądowej. Ponadto, dr Blagden jest członkiem zespołu badawczego zajmującego się projektowaniem badań naukowych dotyczących kary pozbawienia wolności, zjawiska przestępczości, w tym przestępstw seksualnych oraz zachowań autoagresywnych (Sexual Offences, Crime and Misconduct Research Unit). Zainteresowania naukowe dr Blagdena obejmują:

  • Przestępstwa o charakterze seksualnym
  • Proces terapii sprawców przestępstw seksualnych
  • Etiologię dewiacyjnych zainteresowań seksualnych
  • Zjawisko zaniechania przestępczości
  • Tożsamość sprawców przestępstw

 

VIII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

 

Kraków, 28-29 listopada 2015

Kliknij TUTAJ, aby pobrać program VIII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej w formacie pdf

Zapraszamy Państwa również na nasz kanał w serwisie YouTube.com, gdzie mogą Państwo obejrzeć nagrania wykładów plenarnych zaproszonych gości (zarówno w wersji oryginalnej, jak i tłumaczonej na język polski) oraz debatę ekspercką pt.: „Rola biegłego w procesie kontradyktoryjnym”.

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć nasz kanał na YouTube.com

 

Goście VIII KKPS

GrahamTowlCropped

Graham Towl jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Durham oraz autorem licznych publikacji w dziedzinie nauk sądowych, m.in. w zakresie tematyki szacowania ryzyka, samobójstw osób pozbawionych wolności oraz zdrowia psychicznego. Otrzymał nagrodę British Psychological Society za wybitne zasługi dla środowiska psychologicznego. Profesor Towl jest również członkiem Komitetu Wykonawczego Uniwesytetu Durham, ponadto jest osobą odpowiedzialną za wszelkiego rodzaju decyzje związane z budżetem projektu uniwersyteckiego „Doświadczenie Durham”, które obejmuje opieką wszystkich studentów tegoż Uniwersytetu zaangażowanych w zajęcia sportowe czy muzyczne.

Jest także członkiem Rady organizacji HCPC (Health and Care Professions Council), dbającej o zachowanie standardów w zawodach odnoszących się do zdrowia publicznego. Ponadto, profesor Towl jest krajowym doradcą ds. związanych ze zdrowiem psychicznym w Fundacji Nightline Association, która jest nocną linią pomocy dla studentów, którzy mają szansę zostać wysłuchanym przez osobę wykwalifikowaną do udzielania wsparcia psychologicznego drogą telefoniczną.

Profesor Towl jest również członkiem Niezależnego Zespołu Doradców ds. Zgonów w Aresztach Śledczych, który jest finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Zdrowia w Wielkiej Brytanii.

Profesor Towl w przeszłości pracował na stanowisku prezesa psychologów w Ministerstwie Sprawiedliwości w Zjednoczonym Królestwie, wcześniej zaś zajmował posadę kierownika wydziału St. Cuthbert’s Society na Uniwersytecie Durham.

Aktualnie profesor Graham Towl pracuje nad drugim wydaniem książki zatytułowanej „Psychologia sądowa” (‘Forensic Psychology’), której (wraz z profesorem Davidem Crightonem) jest współautorem.

Jego zainteresowania naukowe obejmują: szacowanie ryzyka, samobójstwa dokonywane przez osoby pozbawione wolności, program interwencyjny wobec osób popełniających przestępstwa, profesjonalizm oraz etyka zawodu psychologa.

 

EmmaPDr Emma Palmer jest wykładowcą psychologii sądowej na Uniwersytecie w Leicester. Jej badania naukowe skoncentrowane są na zjawisku zachowań przestępczych, w szczególności na ich rozwoju oraz na technikach redukcji przestępczości oraz recydywy.

Dr Palmer przeprowadziła i opublikowała badania naukowe dotyczące roli rodziny, wychowania, a także społecznego poznania w zakresie rozwoju przestępczości. Tematyka jej badań naukowych skupia się również wobec problemu, jak najefektywniej mierzyć ryzyko recydywy oraz nasilenia potrzeb kryminogennych w populacji przestępców. W ostatnich latach, wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu w Leicester oraz Uniwersytetu
w Liverpoolu, dr Emma Palmer przeprowadziła szeroko zakrojone badania, w ramach których szacowała efektywność technik oraz metod redukcji przestępczości.

Dr Emma Palmer wydała wiele publikacji na temat przestępczości oraz metod jej redukcji w postaci artykułów naukowych, książek oraz rozdziałów w dziełach naukowych. Ogólny zarys zainteresowań naukowych dr Palmer daje niedawno opublikowana przez nią (wraz z Clive’em Hollinem) książka pod tytułem „Programy zachowań przestępczych: Rozwój, zastosowanie oraz kontrowersje” (Offending behaviour programmes: Development, application, and controversies (2006; John Wiley & Sons)).

Dr Palmer jest ponadto członkinią organizacji CSA (Correctional Services Advisory) oraz Rady Akredytacyjnej dla Anglii oraz Walii, która działa w ramach organizacji NOMS (National Offender Management Service) mieszczącej się w Ministerstwie Sprawiedliwości,
a która prowadzi doradztwo w zakresie programów interwencyjnych stosowanych wobec przestępców. W przeszłości zasiadała w Radzie Akredytacyjnej dotyczącej programów interwencyjnych stosowanych wobec przestępców w Szkocji. Jest dyplomowanym psychologiem sądowym zarejestrowanym w Radzie CPC (Care Professions Council).

 

n-tylerNichola Tyler jest pracownikiem naukowym zatrudnionym zarówno przez Uniwersytet w Kent, jak i Służby Psychiatrii Sądowej w Kent (Kent Forensic Psychiatry Services/Kent & Medway NHS and Social Care Partnership Trust). Jest głównym koordynatorem ewaluacyjnych projektów badawczych związanych z programem interwencyjnym FIP – MO, który jest skierowany do psychicznie chorych podpalaczy (Firesetting Intervention Programme for Mentally Disordered Offenders).
Program ten jest pierwszym standaryzowanym programem terapeutycznym skierowanym do podpalaczy (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) cierpiących na zaburzenia psychiczne w całej Wielkiej Brytanii w obrębie prywatnych szpitali oraz Państwowej Służby Zdrowia (National Health Service).

Projekty badawcze powiązane z programem FIP – MO mają na celu zbadanie:
(1) czy program FIP – MO skutecznie redukuje kluczowe deficyty u podpalaczy na podstawie badania pre-testem oraz post-testem oraz (2) czy efektywność programu FIP – MO jest wysoka (w porównaniu z kontrolną grupą podpalaczy otrzymujących „zwykłe” leczenie, tj. wobec których nie jest stosowany program FIP – MO).

Aktualnie dr Nichola Tyler wraz ze współpracownikami zamierzają poszerzyć zakres swoich oddziaływań i włączyć do grupy badawczej podpalaczy osadzonych w zakładach karnych.

Patronaty