Rejestracja

 

Rejestracja uczestników została zamknięta.

Zarejestrowany uczestnik ma możliwość wglądu i poprawiania swoich danych. W tym celu należy zalogować się TUTAJ.

Regulamin Konferencji

Opłaty konferencyjne

 

W sprawach związanych z rejestracją oraz płatnościami prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Konferencji UJ: konferencje@uj.edu.pl.

Opłaty konferencyjne

Wczesna opłata

(do 12.10.2016)

Późna opłata

(13.10.2016 – 09.11.2016)

opłata podstawowa  

220,00 PLN

 

 

260,00 PLN

 

opłata pełna  

280,00 PLN

 

 

320,00 PLN

 

opłata studencka podstawowa  

100,00 PLN

 

 

130,00 PLN

 

opłata studencka pełna  

160,00 PLN

 

 

190,00 PLN

 

 

 

Opłata studencka dotyczy studentów studiów licencjackich oraz magisterskich.
Status studenta należy potwierdzić wysyłając
skan legitymacji na adres: konferencje@uj.edu.pl.

Opłata podstawowa obejmuje:
•    materiały konferencyjne
•    poczęstunek w czasie przerw na kawę
•    obiad

Z przykrością informujemy, że liczba miejsc na bankiecie została wyczerpana.
W związku z powyższym do wyboru możliwa jest obecnie wyłącznie opłata podstawowa – późna (zwykła lub studencka).

Opłata pełna obejmuje:
•    materiały konferencyjne
•    poczęstunek w czasie przerw na kawę
•    obiad
•    udział w bankiecie

Komitet Organizacyjny nie przewiduje zwrotów opłaty rejestracyjnej.

 


Płatności

Opłatę będzie można uiścić po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto, w dowolnym momencie, lecz nie później niż do wskazanego terminu (opłata wczesna: 12.10.2016; opłata późna: 09.11.2016).

Sposoby dokonywania płatności:

1. Karta kredytowa on-line

W celu uiszczenia opłaty rejestracyjnej kartą kredytową on-line należy:

– zalogować się do systemu rejestracyjnego
– wybrać link Zapłać on-line
– zaznaczyć opłatę, za którą będzie dokonywana płatność i kliknąć przycisk
Zapłać on-line. Nastąpi przekierowanie do systemu płatności POLCARD.

2. Przelew bankowy

W celu dokonania wpłaty za pomocą przelewu bankowego należy:

– zalogować się do systemu rejestracyjnego
– wybrać link Edytuj opłaty rejestracyjne
– wybrać zakładkę
Płatności i faktury
– wybrać znajdujący się na dole strony przycisk
Drukuj dane do przelewu
– dokonać przelewu zgodnie z instrukcją zamieszczoną w wydrukowanym dokumencie

W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się imię i nazwisko uczestnika oraz skrót konferencji: KKPS.

UWAGA dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania danych do przelewu: potrzebne do dokonania płatności informacje znajdują się w rubryce Dane do przelewu.

Faktury VAT

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę za wniesioną opłatę, prosimy o zaznaczenie w czasie rejestracji odpowiedzi „TAK” na pytanie „Czy chcesz otrzymać fakturę VAT ?” oraz o wypełnienie wszystkich pół, zgodnie z opisem (dotyczy osób, których opłat NIE uiszcza UJ):

1. Proszę wybrać przycisk Kopiuj dane instytucji (jeżeli w drugim kroku rejestracji podali Państwo dane instytucji, na którą ma też być wystawiona faktura) lub proszę podać poprawne dane do faktury (jeżeli dane instytucji nie zostały podane lub faktura ma zostać wystawiona na innego nabywcę).
2. Jeżeli faktura ma zostać wysłana na inny adres niż adres na fakturze, proszę zaznaczyć opcję
Adres korespondencyjny i podać odpowiednie dane.
3. Proszę wybrać przycisk
Akceptuj.
4. Z kolumny po prawej stronie należy wybrać odpowiednią opłatę (wybierając przycisk
Dodaj)
5. Proszę wybrać przycisk
Kontynuuj i przejść do następnego kroku rejestracji.

Faktura jest wystawiana po uiszczeniu opłaty.

Faktury będą wysyłane pocztą na adres korespondencyjny, podany podczas wypełniania pól w systemie rejestracyjnym, związanym z fakturami.


Uwaga dla uczestników, za których opłatę uiszcza jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Uczestnicy, za których opłatę uiszcza jednostka UJ są proszeni o kontakt z Sekcją Organizacji Konferencji na adres: konferencje@uj.edu.pl w celu ustalenia dogodnej formy rozliczenia, tj.:

1. faktura imienna, na podstawie której uzyskają Państwo zwrot opłaty (w tym wypadku można podać dane w systemie)
2. nota wewnętrzna wystawiona na daną jednostkę (prosimy o przesłanie przez osobę zajmującą się realizacją zobowiązań finansowych maila na adres: konferencje@uj.edu.pl z prośbą o wystawienie noty na daną jednostkę).

 

Zgłaszanie abstraktów

Nabór abstraktów został zakończony.

Patronaty medialne