Rejestracja

 

Zapisy otwarte! Aby zgłosić swój udział w konferencji skorzystaj z formularza dostępnego TUTAJ.
Uwaga, rejestracja czynna będzie jeszcze do 10 października!

Kliknij TUTAJ, aby się zarejestrować

Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację Regulaminu Konferencji.

Zarejestrowany uczestnik ma możliwość wglądu i poprawiania swoich danych. W tym celu należy zalogować się TUTAJ.

Opłaty konferencyjne

 

W sprawach związanych z rejestracją oraz płatnościami prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Konferencji UJ: konferencje@uj.edu.pl.

Opłaty konferencyjne

Wczesna opłata

(do 30.06.2019)

Późna opłata

(01.07.2019 – 06.10.2019)

opłata podstawowa  

260,00 PLN

 

 

350,00 PLN

 

opłata pełna  

340,00 PLN

 

 

430,00 PLN

 

opłata studencka podstawowa  

120,00 PLN

 

 

180,00 PLN

 

opłata studencka pełna  

200,00 PLN

 

 

260,00 PLN

 

 

 

Opłata studencka dotyczy studentów studiów licencjackich oraz magisterskich.

Opłata podstawowa obejmuje:
•    materiały konferencyjne
•    poczęstunek w czasie przerw na kawę
•    obiad

Opłata pełna obejmuje:
•    materiały konferencyjne
•    poczęstunek w czasie przerw na kawę
•    obiad
•    udział w bankiecie

Uwaga: osoby, które wybiorą opłatę studencką są zobowiązane do okazania na miejscu, podczas konferencji, aktualnej legitymacji studenckiej.
W przypadku nie okazania legitymacji, uczestnik będzie proszony o dopłatę różnicy między opłatą studencką a opłatą zwykłą.
Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:
Rezygnację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: konferencje@uj.edu.pl.
W przypadku rezygnacji przed 30.09.2019 uczestnik otrzyma pełny zwrot opłaty. Po 30.09.2019 nie będzie możliwości uzyskania zwrotu opłaty.

 


Płatności

Opłatę będzie można uiścić po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto, w dowolnym momencie, lecz nie później niż do wskazanego terminu (opłata wczesna: 30.06.2019; opłata późna: 06.10.2019).

Sposoby dokonywania płatności:

 1. Karta płatnicza (płatność on-line)

Aby uregulować opłatę rejestracyjną on-line należy:

 1. Zalogować się do systemu rejestracyjnego
 2. Wybrać link Zapłać on-line
 3. Zaznaczyć opłaty, za które będzie dokonywana płatność i kliknąć przycisk Zapłać on-line. Nastąpi przekierowanie do bezpiecznego systemu płatności
 1. Przelew bankowy

W celu dokonania wpłaty przelewem bankowym należy:

 1. Zalogować się do systemu rejestracyjnego
 2. Wybrać link Edytuj opłaty rejestracyjne
 3. Wybrać zakładkę Płatności i faktury

Potrzebne do dokonania płatności informacje znajdują się w rubryce Dane do przelewu.

W tytule przelewu koniecznie muszą znaleźć się imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa (skrót) konferencji: KKPS.

 

Faktury VAT

UWAGA: poniższy etap rejestracji dotyczy osób spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę za wniesioną opłatę, prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich pól lub wybranie opcji Kopiuj dane instytucji (jeśli w drugim kroku rejestracji podali już Państwo dane instytucji, na którą ma też być wystawiona faktura).
  W przypadku danych instytucji należy obowiązkowo podać numer NIP.
 2. Jeżeli faktura ma zostać wysłana na inny adres niż adres na fakturze, proszę zaznaczyć opcję Adres korespondencyjny i podać odpowiednie dane.
 3. Proszę zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem Akceptuj.
 4. Z kolumny po prawej stronie należy wybrać przyciskiem Dodaj opłatę, za którą ma być wystawiona faktura

 

Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.

 

Informacja dla uczestników, za których opłatę uiszcza jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Nie ma możliwości wystawienia faktury na Uniwersytet Jagielloński ani Collegium Medicum UJ.
Rozliczenie między jednostkami UJ oraz CM UJ następuje za pomocą wewnętrznych not księgowych.
W przypadku osoby, za której uczestnictwo opłatę uiszcza jednostka UJ, dysponent środków powinien wysłać e-mail ze stosowną prośbą na adres: konferencje@uj.edu.pl
W treści maila należy podać imię i nazwisko uczestnika, wysokość opłaty oraz nazwę i adres jednostki, na którą ma zostać wystawiona nota do zapłaty.

 

Zgłoszenia abstraktów

 
Uwaga! Nabór abstraktów został zakończony.

Patronaty